Actualizació 11 de maig: Us animem a participar en l’enquesta que el Centre d’Estudis d’Opinió, amb el suport de l’Oficina per a la Reforma Horària i l’Institut Català de les Dones, ha realitzat per analitzar les conseqüències en usos del temps provocades pel confinament.

L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, com a entitat adherida al Pacte per la Reforma Horària (Objectiu 2025) i com una de les principals impulsores del canvi d’horaris en el sector audiovisual, forma part de la taula quadrangular d’usos del temps organitzada pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

El passat 10 de març, en Luigi Bugalla, membre de la junta directiva de l’Associació amb especialització en la defensa d’uns usos del temps de pantalles conciliadors, va representar l’entitat en la primera trobada presencial d’aquesta taula quadrangular d’experts.

La sessió va ser presidida per l’Alexis Serra, director de l’Oficina per a la Reforma Horària i hi va participar, entre altres, Vicent Sanchis, director de TV3. També van assistir representants d’institucions, entitats i empreses amb pes important dins del món de l’audiovisual.

L’ordre del dia va consistir en la presentació i debat del document base del Pla Viure Millor de l’Oficina per a la Reforma Horària, redactat al febrer 2020. Aquest pla està configurat per 80 mesures que tracen les principals accions que s’han de dur a terme perquè la Generalitat impulsi la primera política pública integral de racionalització del temps, i molt particularment del temps d’oci en l’ús de les pantalles.

Aquesta participació ens va permetre, per una banda, enfortir el contacte amb empreses i professionals del sector per tal de mantenir activa la nostra campanya de consum responsable i usos del temps i, per una altra, ser la veu dels consumidors audiovisuals –principals beneficiaris d’aquestes accions per assolir uns horaris audiovisuals de qualitat– i transmetre les seves inquietuds i peticions.

Adhesió al Pacte del Temps de Barcelona

El Pacte del Temps de Barcelona és un acord de ciutat, un acord col·lectiu entre l’Ajuntament de Barcelona, el teixit associatiu, el teixit empresarial i totes aquelles persones que s’hi vulguin sumar. L’adhesió de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya és mostra del nostre compromís social per assolir una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

L’Associació ha estat adherida al Pacte com a entitat promotora de bones pràctiques gràcies a la seva voluntat de què l’equip humà tingui uns horaris flexibles i conciliadors amb la seva vida privada i gràcies, també, al seu servei i defensa dels drets de les persones consumidores pel que fa a la racionalització dels temps al sector audiovisual.

Mitjançant una auditoria externa de l’entitat, s’han valorat les bones pràctiques que s’estan duent a terme, en relació amb les persones treballadores, i cap a la ciutadania en l’àmbit dels serveis, de l’educació i de la participació.

adhesio-pacte-temps-barcelona

Fruit d’aquesta avaluació, la secretaria tècnica del Pacte del Temps de l’Ajuntament de Barcelona ha fet entrega d’un diagnòstic on s’han valorat molt positivament totes les accions empreses per l’Associació, tant en l’àmbit intern, flexibilitat horària, possibilitat de teletreball, entre altres; com en l’àmbit extern, l’educació en el consum responsable i igualitari de la producció audiovisual, les campanyes de sensibilització i concienciació i l’atenció i assessorament de la ciutadania, entre altres accions.