Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya

Per la defensa del consumidor audiovisual

Relacions institucionals

L’Associació està registrada als organismes públics:

Generalitat de Catalunya
Registre d’Associacions (número 7659)
Agència Catalana del Consum
Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
Cens d’entitats juvenils

Ajuntament de Barcelona
Fitxer General d’Entitats Ciutadanes
Consell de Consum de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

L’Associació és part d’institucions:

Observatorio de Contenidos Televisivos Audiovisuales, OCTA (membre fundador)
The European Alliance of Listeners’ and Viewers’ Associations, Euralva (actuals presidents). A través d’Euralva estem al:

Observatori Europeu Audiovisual
Registre de la Transparència

Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Medios, iCMedia (membre fundador)
Consell Audiovisual de Catalunya, CAC: Fòrum d’Entitats de persones usuàries de l’audiovisual

L’Associació coopera conjuntament amb:

Incibe i Red.es, del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital: grups de treball públics-privats sobre protecció del menor al món digital
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, CNMC: assessorament, consultoria i enviament de queixes
Ministeri de l’Interior: grup de treball de seguretat i privadesa
Mediació Global: organització concurs Sant Jordi Antibullying
Universitats: convenis de pràctiques

Donen suport a l’Associació:

Generalitat de Catalunya dóna suport directe als Premis Zapping, a l’oficina d’atenció del consumidor i a la formació en drets de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals
Ajuntament de Barcelona dóna suport directe a vuit projectes de l’entitat
Fundación Aprender a Mirar
Fundación UNIR
– CaixaBank i la Fundació Bancària “la Caixa”
Fundació Joaquim Molins Figueres
Kopy
Baymar Conserves
Navas & Cusí advocats
Penteo
PMS Internacional
Freixenet Ice
Idneo

%d bloggers like this: