Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya

Per la defensa del consumidor audiovisual

Relacions institucionals

L’Associació està registrada als organismes públics:

Generalitat de Catalunya
Registre d’Associacions (número 7659)
Agència Catalana del Consum
Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana
Cens d’Entitats Juvenils

Ajuntament de Barcelona
Fitxer General d’Entitats Ciutadanes
Consell de Consum de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

L’Associació és part d’institucions:

Observatorio de Contenidos Televisivos Audiovisuales, OCTA (membre fundador)
The European Alliance of Listeners’ and Viewers’ Associations, EURALVA (actual entitat presidenta). A través d’EURALVA l’Associació està a:

Observatori Europeu Audiovisual
Registre de la Transparència

Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Medios, iCMedia (membre fundador)
Consell Audiovisual de Catalunya, CAC: Fòrum d’Entitats de persones usuàries de l’audiovisual
Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya: signataris del Pacte per a la Reforma Horària i membres de la taula quadrangular d’experts de l’audiovisual en usos del temps

L’Associació coopera conjuntament amb:

INCIBE, del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, com a partners de Fundación Aprender a Mirar en el projecte europeu SIC-SPAIN
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, CNMC: assessorament, consultoria i enviament de queixes
Universitats: convenis de pràctiques

Donen suport a l’Associació:

Generalitat de Catalunya dóna suport directe als Premis Zapping, a l’oficina d’atenció del consumidor i a la formació en educació audiovisual de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals
Ajuntament de Barcelona dóna suport directe a sis projectes de l’entitat
Fundación Aprender a Mirar
Universidad UNIR
– CaixaBank i la Fundació Bancària “la Caixa”
Consorci Zona Franca
Fundació Joaquim Molins Figueres
Baymar Conserves
Navas & Cusí advocats
PMS Internacional

%d bloggers like this: