El 16 de gener, l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya juntament amb la Fundación Aprender a Mirar ­–com a entitats gestores de la plataforma col·laborativa PDABullying–, van participar activament en la reunió plenària de la Xarxa dels Drets dels Infants de l’Acord Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona.

La xarxa, configurada per diferents entitats, treballa en la prevenció dels riscos associats a l’ús de les TIC entre infants, adolescents i joves en el marc de la ciutat comtal.

Tancament de 2019 i nou pla de treball 2020

En la primera reunió plenària de la xarxa, realitzada el passat novembre i a on l’Associació va tenir l’ocasió d’assistir-hi, es van definir els diversos objectius per tal de començar a treballar amb accions específiques en les seves tres àrees principals: coneixement, intervenció i treball en xarxa.

En aquesta ocasió, es va aprofitar la sessió per fer un repàs de les activitats que formen part dels objectius definits. A més, es va tancar la memòria d’accions del 2019 i es van planificar les propostes per a 2020. Dins l’agenda d’aquest any tenen prioritat la conscienciació sobre els drets digitals dels infants i la capacitació dels joves per a combatre les fake news.

En aquest sentit, a la reunió es va valorar el projecte Combatre les fake news realitzat en col·laboració amb Betevé. Professionals de la televisió local de Barcelona van ensenyar als alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Quatre Cantons les eines necessàries per detectar notícies falses.

Aquesta feina a la Xarxa no només ens permet compartir coneixements i ampliar perspectives amb altres organitzacions com Save The Children, Sonrisas de Bombay, Fundació Nexe, etc. sinó que també ens ajuda a obtenir noves col·laboracions amb les quals fer arribar les formacions teòriques i pràctiques en educació audiovisual a més joves i infants de l’àrea de Barcelona.