En els darrers anys, una de les preguntes més freqüents entre els pares ha estat decidir l’edat idònia per comprar el mòbil als fills. És cert que aquest s’ha convertit en una eina d’ús diari i gairebé continu, i de vegades ens sembla gairebé impossible viure sense utilitzar-lo en el dia a dia. Una altra pregunta recurrent és fins a quin punt els pares haurien de controlar l’ús del mòbil dels fills i conèixer o gestionar els seus continguts.

Fa uns mesos, des de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, ja reflexionàvem sobre els pros i els contres de l’ús del telèfon mòbil per part dels nens, especialment remarcàvem que cal tenir en compte que no es tracta d’una joguina, i s’ha de ser conscient de tot el que es pot arribar a fer amb l’aparell, tant en clau positiva com negativa:

“La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales advierte de que el móvil no es un juguete, ni un elemento neutro en la vida del menor. Su potencial para la comunicación, la información y la difusión es enorme, así como también lo son los riesgos que todo esto conlleva en manos inmaduras.”

Fragment de l’article El móvil, ¿un problema o una oportunidad? publicat al blog de la nostra marca de continguts Contraste.info

Últimament s’han realitzat diversos estudis per veure quin és realment l’impacte del mòbil en la vida dels nens, per exemple en el nombre d’hores que s’utilitza diàriament o en el percentatge de nens que en tenen un:

El 69,8% de los niños y adolescentes entre 10 y 15 años tiene teléfono móvil y más del 90% de ellos tiene acceso a internet. Según datos de la “Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares” elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en noviembre de 2018.

La primera persona que va trobar una solució per aquest dilema que es planteja va ser la Janell Hoffman. Quan el 2013 va regalar el mòbil al seu fill, hi va incloure una sèrie de punts que establien una normativa (“jo sempre coneixeré la contrasenya”) i recomanacions (“no facis moltíssimes fotos o vídeos. No hi ha necessitat de documentar-ho tot. Viu les teves experiències”). A partir d’aquesta interessant iniciativa i tenint present l’experiència amb famílies de tota Catalunya gràcies al Programa d’Educació Audiovisual, des de l’Associació s’ha redactat un contracte més extens, amb pautes i consells amb els quals poder establir una normativa familiar per al bon ús del mòbil.

Es tracta d’un acord en què les dues parts (els pares i el fill o la filla) accepten un seguit de propostes per a una correcta utilització de l’aparell.

“Este contrato pretende ser una excusa para hablar con nuestros hijos de la intimidad –personal o ajena–, del apoyo a los amigos, del consumo responsable y del hecho –a veces no muy evidente– de que la comunicación on line nunca puede sustituir la off line.”

Fragment de l’article El móvil, ¿un problema o una oportunidad? publicat al blog de la nostra marca de continguts Contraste.info

Aquest contracte consta de diverses parts:

  1. S’accepten un seguit de normatives per a la bona utilització del mòbil, tant per part dels pares com dels fills, relacionades amb el funcionament de l’aparell, els compromisos que s’accepten i les aplicacions a utilitzar.
  2. Es proposen una sèrie de pautes en relació al coneixement de les contrasenyes i les compres online.
  3. S’estipula l’horari d’utilització del telèfon i de les seves aplicacions.
  4. Es decideix com s’efectuarà el pagament, qui l’assumirà i quin serà l’import màxim de despesa.

ContracteMobilSencer

Aquí podeu descarregar el contracte complet, esperem que sigui de la vostra utilitat! Us animem a explicar-nos als comentaris o a través de les nostres xarxes (FacebookTwitter o Instagram de l’Associació) la vostra experiència amb aquest contracte o si heu triat altres vies per gestionar el correcte ús de les pantalles en l’entorn familiar.