Aquesta setmana Anna Plans i Luis Boza, presidenta i director de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya respectivament, s’han reunit amb la directora de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Elisabeth Abad, i amb el sotsdirector general d’Atenció al Consumidor, Josep Maria Recasens.

Arran de l’acte de commemoració del Dia Mundial de les Persones Consumidores, celebrat la setmana passada, i com a manteniment de les relacions institucionals, s’ha organitzat aquesta trobada per posar en comú els avenços de l’Associació i l’Agència en matèria de defensa i protecció dels consumidors.

L’última reunió entre ambdues entitats, centrada en la preocupant proliferació de webs pro Ana i Mia, va resultar en una col·laboració –revisant i fent aportacions– a l’Avantprojecte Decret Llei Trastorns de conducta alimentària que l’ACC volia impulsar. Precisament aquest 12 de març, ja presentat com a Decret Llei, ha estat  convalidat al Parlament: Decret llei per actuar contra l’apologia de l’anorèxia i la bulímia en pàgines web, blocs d’internet i xarxes socials.

Esta modificación del Código de Consumo permitirá vigilar, investigar y, en su caso, sancionar a las empresas, plataformas y servicios digitales que, a pesar de tener conocimiento de la existencia de este tipo de contenido en sus plataformas, no lleven a cabo acciones para eliminarlos.

De este modo, se amplía la responsabilidad a los intermediarios de las redes sociales, que pasan a ser también responsables de la difusión de estos contenidos. El incumplimiento de estas obligaciones, supondrá una infracción grave del Código de Consumo, que se podrá sancionar con multas de hasta 100.000 euros.

Des de l’Associació treballem conjuntament amb l’Agència per, entre altres accions:

– Defensar els vostres drets com a consumidors audiovisuals
– Oferir assessorament i atenció als consumidors
– Vetllar per la qualitat dels continguts audiovisuals
– Fomentar un consum responsable i reflexiu de les pantalles mitjançant la informació i la formació

Com a tasca transversal a tots aquests objectius, neix la protecció, especialment dels menors, vers la imatge i els estereotips nocius que es poden trobar a la xarxa i en els continguts audiovisuals en general (cinema, sèries, premsa, etc.). D’aquesta manera, l’Associació manté el seu compromís d’atendre els més vulnerables i continuar lluitant per un consum de l’oci audiovisual més responsable i sa.

Recorda que si vols formular-nos alguna pregunta al respecte o denunciar alguna web o comunitat en línia perillosa, el nostre equip està a la teva disposició.