A Espanya existeixen solucions tècniques molt interessants per ajudar en la lluita contra l’assetjament escolar i el ciberassetjament. Des de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (TAC) i la Fundació Aprender a Mirar (FAAM) vetllem per la defensa dels menors en l’àmbit digital i en l’ús de les pantalles. Això ha fet que ens hàgim especialitzat en temes com el ciberbullying, a la seva prevenció, detecció i intervenció.

De fet, l’Associació té el suport de l’Ajuntament de Barcelona en el projecte Prevenció del Ciberbullying i foment del respecte a la xarxa, que consisteix en sessions formatives sobre aquest tema als centres educatius de la ciutat comtal. Per la seva banda, la Fundació també compta amb la sustentació del Ministeri de Sanitat, Igualtat i Serveis Socials per al Programa d’Educació Audiovisual per a la prevenció del ciberbullying i de la violència cap a la infància en xarxes socials i mitjans digitals. D’aquesta manera, també es proporcionen conferències, dinàmiques i tallers als centres educatius de tota Espanya.

La importància de la detecció primerenca

Un altre vessant que entenem que és clau és la col·laboració amb eines desenvolupades per tercers per fer front a l’assetjament escolar, independentment de la seva configuració i de si actuen mitjançant l’ús de les TIC o no. Aquestes eines brinden funcionalitats que resulten enormement útils perquè els col·legis impedeixin aquest tipus de casos i arbitrin quan sigui necessari amb l’atenció, el seguiment i la resolució d’aquests conflictes entre els alumnes.

Una d’aquestes solucions és ZeroAcoso, que busca la implicació dels docents en oferir-los un sistema innovador que calibra i segueix l’efectivitat de les disposicions aplicades per l’escola. Aquest programa facilita que els menors estableixin contacte directe i anònim amb els orientadors, que són professors prèviament instruïts per guiar i aconsellar la víctima o el testimoni que alerti sobre la possible fustigació.

zero acoso app

D’aquesta manera, el centre adopta les corresponents mesures per evitar o minimitzar els riscos que es reprodueixi aquest problema. Bàsicament, es tracta d’operar a temps perquè l’entorn escolar resulti propici per als estudiants i es generi la confiança necessària. Al mateix temps, permet realitzar càlculs de tot tipus per al correcte seguiment de les decisions aplicades i així avaluar la seva efectivitat. Això origina una font de dades i informació molt valuosa pels mestres, directors, pares, l’Administració i la comunitat pedagògica en general. Com a exemple, i entre altres capacitats, mesura el clima a l’aula, usant qüestionaris personalitzats que localitzen bel·ligeràncies potencials. Recentment, la FAAM i el TAC van signar un conveni de col·laboració amb ZeroAcoso. Les tres entitats ja treballem conjuntament assessorant els col·legis i incorporant al programes educatius aquest mecanisme.

En aquest sentit, a Catalunya trobem una altra aplicació, l’App B-Resol, una eina digital innovadora plantejada per a la mediació de conflictes, que ajuda en la detecció de situacions de bullying i ofereix funcionalitats perquè els tutors puguin intervenir i solucionar aquests conflictes entre els alumnes. Aquest programa ha estat implantat amb èxit en centres educatius de Catalunya i Andorra. I des de l’Associació ja hem començat a col·laborar amb ells.

D’altra banda, també existeixen altres instruments de suport per erradicar l’assetjament, no únicament en l’àmbit escolar sinó també fora d’aquest. En aquest terreny està Dr. Security by Pedro Garcia Aguado (a qui recentment hem pogut veure al programa Cazadores de trolls), que presenta moltes possibilitats a l’hora de capturar proves o alertar discretament quan succeeixi algun incident, sense cridar l’atenció de l’encalçador, evitant així mals majors. Inclou fins a sis mètodes d’alarma que s’adapten a cada casuística, fins i tot sense necessitat d’interactuar amb el dispositiu. També deixa establir grups que permeten millorar la vigilància i descansar en altres companys, així com establir contacte immediat amb mediadors, tutors i experts en protocol anti-bullying.

Entenem que aquest tipus de solucions tècniques suposin un gran avanç i que és part de la nostra tasca procurar a les escoles i a les famílies informació sobre aquest tema perquè actuïn en conseqüència. És responsabilitat de tots fer front a aquesta problemàtica amb les majors garanties, recursos i preparació viables. Per això, ens posem a la vostra disposició per ajudar, assessorar i ensenyar a utilitzar-les i facilitar tot l’advertiment precís perquè els centres siguin un entorn didàctic de confiança, preparat per prevenir i actuar contra l’assetjament de la manera més eficient possible.

Des de l’Associació hem convocat el I Concurs de Foto-Còmics contra el ciberbullying. Vols participar?