Busques una nova forma de treballar amb els teus alumnes les conseqüències del ciberbullying? T’agradaria proposar-los una activitat on ells siguin els protagonistes?

Et presentem un concurs on l’art i la reflexió s’ajunten per configurar un espai de tolerància, empatia i companyonia, construït amb imaginació i creativitat.

L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya convoca el I Concurs de Foto-Còmics PUM! Ciberbullying entre totes les escoles de Catalunya.

Bases

1. Participants

Podrà participar l’alumnat de qualsevol Centre Educatiu públic, concertat o privat d’Educació Primària i Secundària de Catalunya. És el Centre Educatiu qui ha de presentar els treballs dels seus alumnes.

2. Temàtica

L’educació contra el ciberbullying als Centres Educatius.

Els alumnes hauran d’idear una breu història, a manera de foto-còmic, en la qual s’escenifiqui una situació de ciberbullying i com els seus protagonistes trenquen la cadena.

Les obres hauran de ser originals i inèdites. Pot realitzar-se en castellà, català o anglès.

3. Objectiu del concurs

L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya pretén oferir als centres educatius una oportunitat per treballar de forma divertida i diferent el conflictiu tema del ciberbullying i sensibilitzar els alumnes sobre les bones pràctiques digitals.

3. Categories

Categoria A Alumnat d’Educació Primària

Categoria B Alumnat d’Educació Secundària Obligatòria

4. Extensió i valoració formal

Els foto-còmics podran tenir una extensió de 2 a 5 pàgines DIN-A4 (a una cara). Al tractar-se d’un projecte creatiu es valorarà no només la qualitat de l’obra, sinó també la seva presentació.

5. Identificació

Cadascun dels treballs haurà d’estar identificat amb les següents dades:

Dades del Centre Escolar; nom, adreça, telèfon de contacte i e-mail del tutor supervisor del projecte.

Dades dels alumnes que presenten el projecte; noms, edat i curs.

Seran declarades nul·les les obres que no continguin les dades personals necessàries per a la seva identificació.

6. Lliurament

Els projectes poden lliurar-se en mà, per correu ordinari o per correu electrònic.

Lliurament en mà o per correu ordinari del foto-còmic original:

Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, Carrer Diputació, 411 baixos · 08013, Barcelona.
(Horari de dilluns a divendres de 10 h a 18 h)

Lliurament per correu electrònic del foto-còmic escanejat i format PDF a: concurs@taconline.net

7. Termini de recepció

Fins al 15 de març del 2018

8. El jurat

El jurat estarà compost per membres de la Junta Directiva de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya i especialistes en educació, art i disseny gràfic.

9. Resolució

La fallada del jurat, que serà inapel·lable, es comunicarà per escrit als centres que hagin resultat premiats (un centre en la categoria A i un centre en la categoria B).

10. Premis

Per concretar. Constaran de material escolar (artístic, educatiu i/o tecnològic). A més, el centre guanyador per cada categoria (A i B) rebrà una sessió de conscienciació sobre el ciberbullying de mà dels professionals de l’Associació.

11. Cessió de drets

Els participants cedeixen els drets d’autor, relatius a les obres presentades, a l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, amb possibilitat de ser publicades, indicant-se sempre l’autoria de les mateixes i sense que això generi cap contraprestació econòmica.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona a través de les Subvencions per projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2017.

logo ajuntament

PDF Bases del Concurs

Cartell Concurs