Els guardons, atorgats per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCAT), reconeixen les solucions tecnològiques que facin més efectiva la privacitat a la xarxa.

Es van lliurar a la Jornada celebrada al Parlament de Catalunya el passat 19 de juny sota el títol Noves eines per a la protecció de dades, a menys d’un any de la plena aplicació del Reglament europeu.

Verificar l’edat per protegir els menors

El projecte presentat per l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals es basava en els pilars del concurs: incorporar innovacions tecnològiques, que aportin millores per a les persones i contribueixin també a la millora dels serveis públics.

Proteccio-dades-Premi-Jornada2.jpg

És a dir, el concepte dissenyat per aquesta entitat buscava una solució tècnica per verificar l’edat dels nens a la xarxa. El nou reglament europeu de protecció de dades, que entrarà en vigor al maig de 2018, obligarà a les plataformes a internet a demanar el consentiment patern en el cas que un menor de setze anys es vulgui registrar.

Els estris pensats per l’Associació eren el reconeixement facial i de veu per determinar l’edat de l’usuari en els processos de registre i autenticació web, a fi d’obtenir i verificar l’esmentat consentiment patern exprés quan correspongui.

Tot i que finalment es va alçar amb el premi la London’s Global University (UCL), des de l’organització del concurs oficial van felicitar l’entitat per la qualitat del projecte i, tot i que no va resultar guanyador, ens animen a seguir treballant per contribuir a millorar la privacitat i la protecció de dades.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) organitza aquesta jornada per presentar les noves eines adreçades a complir adequadament amb la normativa europea de protecció de dades, quan falta menys d’un any perquè sigui de plena aplicació.

L’objectiu és que les persones, les empreses, les entitats i les institucions públiques i privades de Catalunya disposin de recursos orientats al compliment de les obligacions que es deriven de l’entrada en vigor del Reglament europeu.

A la jornada es mostrà la nova Guia per a l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades, un document pràctic elaborat per la mateixa Autoritat.

Qualsevol particular, entitat, organisme públic o privat interessat en la qüestió plantejada per l’Associació sobre el control real d’accès dels menors a determinants espais de la xarxa, pot posar-se en contacte amb nosaltres.