Des de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya iniciem 2020 fent una visió de conjunt als nous cicles del Programa d’Educació Audiovisual endegats el 2019 amb:

Direcció General d’Acció Cívica

  • Tallers dirigits tant a famílies com a joves. Organitzats amb la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració dels diferents centres cívics on es van impartir les formacions.
  • S’han realitzat 9 tallers amb més de 180 persones beneficiàries: 1 adreçat a adults, 4 per a famílies acompanyades dels fills i filles i 4 per a joves de primària i/o secundària.
  • Les localitats han estat: Alcanar, Badalona, Cornellà, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, Manlleu, Sabadell, Tarragona i Terrassa.

DialogA

  • Col·laboració amb La Caixa per arribar a moltes més famílies. La participació dels experts del Programa d’Educació Audiovisual en els tallers DialogA és una iniciativa que promou la divulgació de coneixements a través de xerrades gratuïtes en les seves oficines Store.

  • Convocatòries obertes tant a les persones usuàries de les oficines com a la ciutadania en general. Perfil majoritari dels assistents: àvies i avis preocupats pel consum dels nets i nétes.

  • Han estat 6 tallers a Barcelona, Girona i Lleida, amb un total de 133 assistents.

SPOTT

  • Cicles de tallers organitzats amb el Centre de Prevenció i Tractament de Drogodependències SPOTT de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. Dirigits a famílies amb fills/es adolescents.

  • S’han realitzat un total de 6 cicles de dos tallers cadascun a les següents localitats: Tiana, Argentona, Masies de Voltregà, Vilanova del Camí, Consell Comarcal de Berguedà i Vic.

  • S’ha comptat amb la presència de 216 participants en aquestes formacions.